• Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
  • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
  • Διεκπεραίωση εργασιών Επιθεώρησης Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας